Fost Plus

fost plus logo

Fost Plus is de drijvende kracht achter een uniek ecosysteem, waarin publieke en private partners intensief samenwerken aan een circulaire economie en een duurzame samenleving. Samen maakten ze van België een voorloper op het vlak van verpakkingsrecyclage.

Erkende organisatie sinds 1997.

De vzw Fost Plus is een door de overheid erkende organisatie die verantwoordelijk is voor de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België. De organisatie werd in 1994 opgericht als een vrijwillig initiatief van het bedrijfsleven. Kort daarna werd de selectieve inzameling van huishoudelijk verpakkingsafval ingevoerd in België en verschenen de eerste PMD-zakken in het straatbeeld. In 2020 is Fost Plus nog steeds een vzw. In de Raad van Bestuur zitten vertegenwoordigers van bedrijven en bedrijfsfederaties.

De kernactiviteiten van Fost Plus

  • Fost Plus is verantwoordelijk voor de inzameling, sortering en recyclage van verpakkingen voor huishoudelijke producten. Concreet financiert en coördineert Fost Plus de volgende inzamelingen:
    • De huis-aan-huisinzameling van PMD via de blauwe zak.
    • De inzameling van glas via de glasbollen of huis-aan-huis.
    • De huis-aan-huisinzameling van papier-karton.

Daarnaast financiert Fost Plus ook de inzameling van deze en andere huishoudelijke verpakkingen op containerparken, waaronder restplastic (roze zak), plastic folie, bloempotjes, piepschuim en verpakkingen in het Klein Gevaarlijk Afval (KGA)